Περιγραφή Έργου

     Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό και θερμομόνωση της πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια τις πλάκες πεζοδρομίου και το σκύρο (χαλίκι). Η στεγανοποίηση έγινε με επαλειφόμενο πολυουρεθανικής βάσης (Hyperdesmo-LV της Alchimicaκαι η θερμομόνωση με  θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (Fibranxps 300 της Fibranπάχους 5εκ.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 15 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

Η αρχική επιφάνεια πριν την έναρξη των εργασιών:

Δημιουργία φράγματος υδρατμών

    Δημιουργία ισχυρού φράγματος υδρατμών με την επάλειψη όλης της επιφάνειας με υγρή βενζινοδιάλυτη ασφαλτόκολλα.

Κλίσεις ρύσεων με τσιμεντοκονία πολύ ισχυρής σύνθεσης

    Οι κλίσεις των νέων ρύσεων δόθηκαν με τσιμεντοκονία πολύ ισχυρής μοριακής σύνθεσης σε τσιμέντο.

Χάντρωμα επιχρισμάτων

     Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώξαμε είναι, οι άκρες της νέας στεγανοποίησης που θα κατασκευάσουμε, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Επισκευές και εξομάλυνση της επιφάνειας

     Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών και όπου αλλού χρειαζόταν με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.

Αστάρωμα της επιφάνειας

     Ακολούθησε η επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό εποξειδικό αστάρι αγκύρωσης. Πρόκειται για το αστάρι δύο συστατικών που είναι κατάλληλο για υποστρώματα όπως η τσιμεντοκονία. Πρόκειται για το Aquadur της Alchimica.

Σφράγιση με στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης

     Η δημιουργία της στεγανοποίησης ξεκίνησε σφραγίζοντας με ειδικές στεγανωτικές μαστίχες πολυουρεθανικής βάσης όσα σημεία είναι απαραίτητα όπως π.χ. βάσεις μηχανημάτων, ρωγμές στην τσιμεντοκονία κλπ.

Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού οπλισμού στα ευάλωτα σημεία της επιφάνειας

     Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των επαλείψεων της επιφάνειας, τοποθετήθηκε σε όλα τα ευάλωτα σημεία της οροφής ειδικός πολυεστερικός οπλισμός (πρόκειται για τον οπλισμό Geotextile 50 της Alchimica, ο οποίος  εμποτίστηκε με το ίδιο το υλικό με το οποίο στην συνέχεια στεγανοποιήσαμε όλη την επιφάνεια.

     Ως ευάλωτα σημεία ορίζουμε τα σημεία εκείνα από τα οποία συνήθως εκκινεί η κατάρρευση της αξιοπιστίας μιας στεγανοποίησης. Αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι χαντρωμένες ζώνες, τα περιμετρικά στηθαία, οι υδρορροές, η βάση των εγκαταστημένων μηχανημάτων και οι ρωγμές στην τσιμεντοκονία.

Επαλείψεις της επιφάνειας με επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης

     Μετά την ολοκλήρωση και της εφαρμογής του πολυεστερικού οπλισμού ακολούθησε η φάση των επαλείψεων. Οι τρεις επαλείψεις έγιναν σε διαδοχικά εναλλασσόμενες χρωματικά στρώσεις, με το στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης Hyperdesmo-LV της Alchimica.

     Όπως αναφέρουμε παραπάνω, ο αριθμός των στεγανωτικών επαλείψεων ήταν τρεις (3). Κάθε διάδοχη επαλειπτική στρώση, διαφοροποιήθηκε χρωματικά από την προηγούμενη, ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι διατηρείται η ομοιογενής και ισόρροπη καλυπτικότητα από επάλειψη σε επάλειψη. Η μέση κατανάλωση ανά επάλειψη είναι περί τα 500 gr/τμ.. Η μέση όμως συνολική τελική κατανάλωση είναι της τάξεως των 1,7 – 1,8 Klg/τμ επειδή κατά την τοποθέτηση του μανδύα – οπλισμού, απαιτούνται περί τα 1.000 gr στεγανωτικού υλικού/τμ..

Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών σε όλη την επιφάνεια

     Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου Fibranxps 300 της Fibran, κατάλληλες για οροφές, πάχους 5 cm.

Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου και διασπορά σκύρου (χαλικιού)

     Και τέλος, επί των θερμομονωτικών διαστρώθηκε γεωύφάσμα προστασίας και στη συνέχεια ακολούθησε η τοποθέτηση των πλακών πεζοδρομίου και η διασπορά  του οικοδομικού σκύρου (χαλικιών). 

     Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά και τη θερμομόνωση, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα υλικά

Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Πληροφορίες έργου

Ημερ/νια Έργου:07/06/2021
Πελάτης:Ιδιώτης
Τοποθεσία:Κορυδαλλός, Αθήνα
Κοινοποίηση