Περιγραφή Έργου

     Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση με  επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό και θερμομόνωση της πλάκας οροφής δώματος (ταράτσας) με τελική επιφάνεια τις πλάκες πεζοδρομίου και το σκύρο (χαλίκι). Η στεγανοποίηση έγινε με επαλειφόμενο πολυουρεθανικής βάσης (Hyperdesmo-LV της Alchimicaκαι η θερμομόνωση με  θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (Fibranxps 300 της Fibranπάχους 5εκ.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 15 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

Η αρχική επιφάνεια πριν την έναρξη των εργασιών:

Χάντρωμα επιχρισμάτων

     Όπου η οροφή του δώματος (ταράτσα), βρίσκεται σε επαφή με σοβαντισμένους τοίχους προβήκαμε σε χάντρωμα των επιχρισμάτων (σοβάδων). Δηλαδή σκάψαμε και αφαιρέσαμε ένα τμήμα πλάτους 8-10cm του σοβαντισμένου τοίχου, για να δημιουργήσουμε μια ζώνη χωρίς σοβά και σε βάθος μέχρι την αποκάλυψη της εσωτερικής τουβλοδομής. Αυτό που επιδιώκουμε είναι, οι άκρες της νέας στεγανοποίησης που θα κατασκευάσουμε, να είναι κολλημένες και σφραγισμένες μέσα στον τοίχο, δηλαδή στο πιο σταθερό και ασφαλές σημείο του, που είναι τα τούβλα.

Επισκευές και εξομάλυνση της επιφάνειας

     Ακολούθησε η επισκευή και η εξομάλυνση των χαντρωμένων ζωνών και όπου αλλού χρειαζόταν με συμπληρώματα μάζας, αποτελούμενα από ταχύπηκτα στεγανωτικά τσιμέντα.

Πλύσιμο και απόλυτος καθαρισμός της επιφάνειας

     Το τέλος της διαδικασίας της προετοιμασίας μίας επιφάνειας για τη στεγανοποίηση της, ολοκληρώνεται με το πλύσιμο και τον απόλυτο καθαρισμό της επιφάνειας με μηχάνημα υδροβολής 180bar. 

ανεστραμμένη θερμομόνωση

Αστάρωμα της επιφάνειας

     Ακολούθησε η επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό εποξειδικό αστάρι αγκύρωσης. Πρόκειται για το αστάρι δύο συστατικών που είναι κατάλληλο για υποστρώματα όπως η τσιμεντοκονία. Πρόκειται για το Aquadur της Alchimica.

Τοποθέτηση και εμποτισμός πολυεστερικού οπλισμού στα ευάλωτα σημεία της επιφάνειας

     Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των επαλείψεων της επιφάνειας, τοποθετήθηκε σε όλα τα ευάλωτα σημεία της οροφής ειδικός πολυεστερικός οπλισμός (πρόκειται για τον οπλισμό Geotextile 50 της Alchimica, ο οποίος  εμποτίστηκε με το ίδιο το υλικό με το οποίο στην συνέχεια στεγανοποιήσαμε όλη την επιφάνεια.

     Ως ευάλωτα σημεία ορίζουμε τα σημεία εκείνα από τα οποία συνήθως εκκινεί η κατάρρευση της αξιοπιστίας μιας στεγανοποίησης. Αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι χαντρωμένες ζώνες, τα περιμετρικά στηθαία, οι υδρορροές, η βάση των εγκαταστημένων μηχανημάτων και όπου αλλού κρίνουμε εμείς απαραίτητο.

Επαλείψεις της επιφάνειας με επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης

     Μετά την ολοκλήρωση και της εφαρμογής του πολυεστερικού οπλισμού ακολούθησε η φάση των επαλείψεων. Οι τρεις επαλείψεις έγιναν με το στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης Hyperdesmo-LV της Alchimica.

     Όπως αναφέρουμε παραπάνω, ο αριθμός των στεγανωτικών επαλείψεων ήταν τρεις (3). Η μέση κατανάλωση ανά επάλειψη είναι περί τα 500-550 gr/τμ.. Η μέση όμως συνολική τελική κατανάλωση είναι της τάξεως των 1,7 – 1,8 Klg/τμ επειδή κατά την τοποθέτηση του μανδύα – οπλισμού στα ευάλωτα σημεία της επιφάνειας, απαιτούνται περί τα 1.000 gr στεγανωτικού υλικού/τμ..

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών σε όλη την επιφάνεια

     Η θερμομονωτική θωράκιση της επιφάνειας έγινε με τη στρώση από στηθαίο σε στηθαίο, σταυρωτά και σε απόλυτη μεταξύ τους συναρμογή, θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου Fibranxps 300 της Fibran, κατάλληλες για οροφές, πάχους 5 cm.

Διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια

     Ακολούθησε η διάστρωση καθολικά σε όλη την επιφάνεια γευφάσματος, που σκοπό έχει την προστασία της επιδερμίδας των θερμομονωτικών από ενδεχόμενη κακομεταχείριση της.

Διασπορά σκύρου (χαλικιού)

     Και τέλος, επί του γεωυφάσματος ακολούθησε η διασπορά  του οικοδομικού σκύρου (χαλικιών). 

     Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά και τη θερμομόνωση, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα υλικά

Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Πληροφορίες έργου

Ημερ/νια Έργου:09/05/2022
Πελάτης:Ιδιώτης
Τοποθεσία:Αθήνα
Κοινοποίηση