Περιγραφή Έργου

    Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση των τοιχίων δεξαμενής πυρόσβεσης με το επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοειδές Thoroseal της THORO.

Για τη συγκεκριμένη εργασία, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

Η αρχική επιφάνεια της δεξαμενής πριν την έναρξη των εργασιών:

Αποκάλυψη των σημείων που ενοχοποιούνται για την διαρροή

   Τα σημεία αυτά είναι οι φουρκέτες, τα τακάκια, τα τρυπόξυλα, τα σαθρά τμήματα του μπετόν, οι αρμοί διακοπής εργασιών και τα κατασκευαστικά ξέφτια του μπετόν. Τα σημεία αυτά λοιπόν, σκάβονται με σκοπό τη δημιουργία φωλιάς περίπου 2-3 cm περιμετρικά, με το σχήμα τους να είναι στρογγυλό ή ωοειδές.

Εξομάλυνση της επιδερμίδας της επιφάνειας

     Ακολούθησε η εξομάλυνση της επιδερμίδας της δεξαμενής με μηχανικά μέσα, Πρόσθεση μας είναι η δημιουργία μίας όσο το δυνατόν πιο εξομαλυσμένης επιφάνειας.

eksomalynsi

Πλήρωση και επισκευή των σημείων

  Τα σημεία που στην πρώτη φάση εργασιών έχουν σκαφτεί, διαβρέχονται επίμονα έως κορεσμού και σφραγίζονται με ειδικό επισκευαστικό ταχύπηκτο τσιμέντο πιέζοντας το με τρόπο που να μας διασφαλίζει ότι η φωλιά που έχουμε δημιουργήσει έχει πληρωθεί απόλυτα από το εύπλαστο επισκευαστικό υλικό.

Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα

    Απόλυτος καθαρισμός όλης της δεξαμενής με πλυστικό-πιεστικό μηχάνημα υδροβολής στα 160bar. Μας ενδιαφέρει να απομακρύνουμε από την επιφάνεια που θα στεγανοποιήσουμε, εγκαταλελειμμένα υλικά αν υπάρχουν (λάσπες, σοβάδες κ.λ.π.) και γενικώς οτιδήποτε φερτό η επιπρόσθετο υλικό διαταράσσει την καθαρότητα και την σχετική ομαλότητα της επιφάνειας.

Στεγανοποίηση των τοιχίων της δεξαμενής με με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά

  Τέλος και με τα τοιχία βρεμένα σε κατάσταση κορεσμού η επιφάνεια τους επαλείφεται σε δύο στρώσεις και σε δύο διαδοχικές ημέρες με ειδικά, χημικά, επαλειφόμενα στεγανωτικά τσιμέντα THOROSEAL της Thoro.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη στεγανοποίηση τοιχίων με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά μπορείτε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα του website μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή

Πληροφορίες έργου

Ημερ/νια Έργου:19/02/2021
Πελάτης:ΠΛΑΣΤΟΝΑ Α.Β.Ε.Ε.
Τοποθεσία:Άνω Πατήσια, Αθήνα
Κοινοποίηση