Περιγραφή Έργου

     Παρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό για κάθε βήμα που ακολουθήσαμε για τη στεγανοποίηση δεξαμενής πόσιμου νερού με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά.

Για το συγκεκριμένο έργο, δώσαμε γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.

Περιληπτική σειρά εργασιών:

Η αρχική επιφάνεια πριν την έναρξη των εργασιών:

Εντοπισμός και αποκάλυψη όλων των οξειδωμένων σημείων του μεταλλικού οπλισμού των τοιχίων της δεξαμενής

    Πρώτη και κύρια εργασία πριν την έναρξη εργασιών της δεξαμενής, ήταν ο εντοπισμός και η αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού των τοιχίων. Τα σημεία αυτά λοιπόν, σκάφτηκαν με σκοπό τη δημιουργία μιας φωλιάς, περίπου 2-3 cm περιμετρικά της εκάστοτε τρωθείσας περιοχής.

Αφαίρεση εξωτερικής οξείδωσης

     Τα αποκαλυμμένα πλέον τμήματα του οπλισμού, τρίβονται με μηχανικά μέσα, με σκοπό της αφαίρεση της εξωτερικής οξείδωσης τους ώστε οι επισκευές που θα ακολουθήσουν με τα στεγανωτικά χημικά τσιμέντα να αγκυρώσουν στον οπλισμό.

Eπισκευή όλων των προαναφερόμενων σημείων με ειδικό στεγανωτικό χημικό ταχύπηκτο τσιμέντο

    Οι φωλιές που έχουμε δημιουργήσει περιμετρικά των σημείων, διαβρέχονται επίμονα έως κορεσμού και σφραγίζονται με το ειδικό επισκευαστικό στεγανωτικό ταχύπηκτο τσιμέντο Structurite R4 της Thoro πιέζοντας το με τρόπο που να μας διασφαλίζει ότι η φωλιά που έχουμε δημιουργήσει έχει πληρωθεί απόλυτα από το εύπλαστο επισκευαστικό υλικό. 

Πλύσιμο της επιφάνειας με μηχανικά μέσα

     Ακολούθησε το πλύσιμο του συνόλου της επιφάνειας της δεξαμενής με μηχανικά μέσα με σκοπό την απελευθέρωση της επιφάνειας από βρωμιές, χώματα, σκόνες και οτιδήποτε άλλο έχει επικαθήσει στην επιφάνεια.

Επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι αγκύρωσης

     Στη συνέχεια έγινε επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό εποξειδικό αστάρι αγκύρωσης σε δύο χέρια επαλείψεων σε δύο διαδοχικές ημέρες. Πρόκειται για το αστάρι δύο συστατικών που είναι κατάλληλο για υποστρώματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για το Aquadur της Alchimica.

Εμποτισμός και τοποθέτηση του ειδικού εμποτισμένου πολυεστερικού μανδύα - οπλισμού

     Επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση και εμποτισμός σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής, του ειδικού πολυεστερικού οπλισμού Geotextile 50 της Alchimica με σκοπό να προσδώσουμε στη στεγανοποίηση που κατασκευάζουμε ιδιαίτερα μακρύ χρονικό ορίζοντα ζωής. Ο εμποτισμός του οπλισμού γίνεται με το ίδιο το στεγανωτικό υλικό που χρησιμοποιούμε για τη στεγανοποίηση της δεξαμενής.

Επάλειψη της επιφάνειας με το στεγανωτικό υλικό

     Ακολούθησε μία ακόμα επάλειψη της επιφάνειας της δεξαμενής με το επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών Hyperdesmo 2k-w της Alchimica. Η συνολική κατανάλωση του στεγανωτικού υλικού κυμάνθηκε στα 1,7-1,8kgr/τμ. αφού μόνο κατά την τοποθέτηση του πολυεσρικού οπλισμού, η κατανάλωση είναι της τάξεως του 1kgr/τμ.

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω σελίδες της ιστοσελίδας μας:

Στεγανοποίηση με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά

Πληροφορίες έργου

Ημερ/νια Έργου:28/07/2021
Πελάτης:Ξενοδοχείο President
Τοποθεσία:Αθήνα
Κοινοποίηση